NK Zeilende Visserij

 


Het Open Nederlands Kampioenschap

Zeilende Visserij

voor botters en overige zeilende visserijvaartuigen
vanuit Volendam
 


 


 

 

IMG_9916 2.jpg

Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij 2017.

Op zaterdag 30 september en zondag 01 oktober  2017 is voor de kust van Volendam het vierde N.K.Z.V. gevaren onder auspiciën van de V.B.B.

De zaterdag leverde de 7 deelnemende Botters een prima zeilweertje - ondanks de regen - het belangrijkst was de wind die met windkracht 2 en 3 zich van een goede kant toonde.

Bijzonder op deze eerste wedstrijddag was het dobbervissen waarbij het comité 5 genummerde dobbers uitzette tussen 2 jonen.
Vissen was niet verplicht, maar een keuze.
De nummers van de dobbers correspondeerden met genummerde enveloppen waarin de prijzen zaten, variërend van 20 minuten tijdwinst tot een geldbedrag of een blik erwtensoep.

De uitslag van de eerste wedstrijddag over 2 races
1e - BU 65 
2e - BU 32
3e - HZ108

Zondag was het een stuk onstuimiger, begonnen werd met windkracht 3 die liep op gedurende de wedstrijd naar een dikke 5.
Wel bleef het droog en liet de zon zich regelmatig zien.
Deze dag werd er hard gezeild over een lange baan van rond de 3 uur (gezeilde tijd).
Vanwege de harde wind en te weinig bemanning moesten 2 schepen het helaas laten afweten.
Er werd sportief gestreden - wel op het scherpst van de snede - waarbij soms pas op de finish de strijd werd beslist.

De uitslag van de tweede wedstrijddag bleek gelijk aan de einduitslag:
1e - en dus Nederlands Kampioen Zeilende Visserij - BU 65.
2e - BU 32
3e - HZ 92

De vierde editie was ondanks (door omstandigheden) met wat weinig deelnemers, een mooi en sportief kampioenschap met dank aan de sponsoren KorpadiSign en C.B.P.
de vrijwilligers
de gemeente Edam/Volendam en
vooral de deelnemers met hun bemanningen.

Jan ten Hove
Comité lid N.K.Z.V.

DSC03062.jpg

Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij 2016.

Uitslag:

N.K.Zeilende Visserij 2016 zaterdag 01-10-2016 na twee wedstrijden, waarvan de laatste met uitzetten en opvissen van jonen en blokjes.

1e  WON 119 - Lemmeraak
2e  HN 3        - Botter
3e  BU 20      - Botter
4e  EB 1        - Botter
5e  HZ 108    - Botter
6e  VD 241    - Volendammer Kwak
7e  HZ 92      - Bbotter

Einduitslag (na drie gevaren wedstrijden over twee dagen, waarvan de tweede en de derde wedstrijd met uitzetten en opvissen van jonen en blokjes.)

1e  WON 119 = Nederlands Kampioen Zeilende Visserij 2016!
2e  BU 20
3e  HN3
4e  EB 1
5e  HZ 108
6e  VD 241
7e  HZ92

Prijsuitreiking
De uitreiking van de wisseltrofee (de antieke joon uit Elburg), de kampioenswimpel en de fles Korenwijn werd verricht door de burgemeester van Edam/Volendam dhr. W. M. F. J. Van Beek.

Na de prijsuitreiking lieten de deelnemers unaniem aan het comité weten volgend jaar terug te willen komen, dus heeft het iets mee gekregen om te overdenken: hoe, wat en wanneer.
Het weer werkte volop mee om er een heroïsche strijd van te maken, want de ene forse bui werd opgevolgd door de volgende, soms gepaard met veel wind, soms zelfs met bijna helemaal geen wind....
Toch - of misschien ook wel juist daardoor - waren het voor iedereen geweldige wedstrijddagen met veel sportiviteit, zeilplezier en gezelligheid (dit laatste zowel aan boord van de schepen, als wel in de Afslag en op de wal.)

foto's

NK Zeilende Visserij 2016 - dag 1 - door Marian Erkelens Korpádi

NK Zeilende Visserij 2016 - dag 2 - door Marian Erkelens Korpádi

NK Zeilende Visserij 2015 dag 1 - door Ruud Schaap.

NK Zeilende Visserij 2015 - dag 2 - door Marian Erkelens Korpádi


NK Zeilende Visserij 2014 - dag 1.

NK Zeilende Visserij 2014 - dag 2.DSC07499.jpg

logoVBBnieuw.jpg

Het Open Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij
voor botters en overige zeilende visserijvaartuigen
vanuit Volendam wordt georganiseerd door Vereniging Botter Behoud en
Stichting Omnisport Nederland.1*.    DE REGELS

1.1   De wedstrijden worden gezeild onder BPR.
1.2   Naast fok en grootzeil, mogen uitsluitend als bijzeil
        een kluiver of jager en een broodwinner worden gevoerd. 

        Halfwinder en waterzeilen mogen NIET worden gevoerd.

        Evenmin mogen niet-traditionele zeilen - zoals als spinakers en gen-akers - worden gevoerd.
        
2*.    DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1    De wedstrijd is uitgeschreven voor botters, kwakken en overige zeilende visserijvaartuigen

2.2    Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier (PDF
         te downloaden onderaan deze pagina))in te vullen en
         vóór 1 oktober op te sturen naar het wedstrijdsecretariaat of
         door middel van inschrijving
         uiterlijk 5 oktober via de website: www.nkzeilendevisserij.nl


3*.    INSCHRIJFGELD

3.1    Het inschrijfgeld incl. liggelden en toeristenbelasting van donderdag 11 oktober tot en met zondag 14 oktober
         17:00u bedraagt: € 50,-- per deelnemend schip bij voorinschrijving. Dit keer ook incl. 2 (!) schippersmaaltijden.
   
     Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk 5 oktober zijn voldaan.


4*.    PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

4.1    Registratie: donderdag 11 oktober van 19:00u tot 20:00u in het wedstrijdbureau.
         Het wedstrijdbureau is aan boord van het startschip 'Het Wakend Oog' afgemeerd in de haven van Volendam.

4.2    Data van de wedstrijden:

         Datum                botters en kwakken                overige visserijvaartuigen
       
          13 oktober        2 korte baan wedstrijden        2 korte baan wedstrijden
          14 oktober        2 korte baanwedstrijden         2 korte baan wedstrijden

4.3   De tweede wedstrijd op beide dagen in alle startgroepen is een zogenaamde dobberwedstrijd.

       NIEUW!

       De nieuwe manier van dobbervissen:
       De organisatie zet zelf 5 (of meer) dobbers uit tussen twee jonen.
       De bemanning kiest zelf of er gevist wordt of niet.
    
       De dobbers bevatten een prijs bestaande uit:

       1 dobber met 15 minuten tijdwinst,
       1 dobber met 10 minuten tijdwinst en
       1 dobber met 7 minuten tijdwinst.
       1 dobber met een geldprijs van € 125,00 en
       1 dobber met een geldprijs van € 75,00.

      Per deelnemend schip mag slechts 1 (en echt ook maar 1!!) dobber worden opgevist.
      De overige dobbers moeten ongemoeid worden gelaten, dit op straffe van diskwalificatie.
      De dobber wordt na de wedstrijd ingeleverd bij het startschip.
      In ruil daarvoor ontvangt de schipper een gesloten blanco enveloppe.
      Deze wordt ter plekke direct door de schipper geopend.
      In die enveloppe zit de gewonnen prijs.
      Van te voren weet dus niemand (ook het comité niet) welke dobber welke prijs bevat.
      Dat is het kanselement: net zoals vroeger toen de visser ook niet wist òf en hoevéél vis er in zijn netten zat.

4.4   De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd iedere dag is 11:00u.

5*.   WEDSTRIJDBEPALINGEN

        De conceptwedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 1 oktober op de website:
        www.nkzeilendevisserij.nl

6*.   LOCATIE

6.1   Aanhangsel A toont de plaats van het wedstrijdgebied. 

        Het startgebied bevindt zich voor de haven van Volendam.
        
Uiterlijk om 09:00u op de dag van de wedstrijd(en) wordt op het officiële mededelingenbord
        het startgebied bekend gemaakt.
        Het mededelingenbord is geplaatst bij het wedstrijdbureau.

7*.  BANEN

       Vier soorten banen kunnen worden uitgelegd:
           Up-Downwind baan met gebruikmaking van zogenaamde bovenwindse uitgelegde merktekens
              en benedenwindse poorten.
           Driehoeksbaan met uitgelegde merktekens.
           Trapezoïdebanen met uitgelegde merktekens.
           Rond bekende boeien en/of uitgelegde merktekens.

8*.    SCOREN

8.1    Voor het klassement wordt het lagen punten systeem gehanteerd.

8.2    45 minuten nadat het eerste schip van een startgroep is gefinisht, sluit de finish voor deze startgroep.
        Alle nog niet gefinishte schepen krijgen dan de score DNF.
        Het aantal punten dat wordt toegekend aan de schepen met de score DNF bedraagt de score van
        het laatst gefinishte schip vermeerderd met 1 punt.

8.3    Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

8.4    (a) De seriescore van een boot is het totaal van zijn wedstrijdscores.
         (b) In het geval van de dobberwedstrijden zal bij elke niet binnengehaalde dobber en/of eigen staak
         10 minuten zeiltijd worden opgeteld.

9*.     LIGPLAATSEN

         
          Alle deelnemende schepen kunnen meren in de haven van Volendam van donderdag 11 oktober
          tot en met zondag 14 oktober.

          Ligplaatsen worden toegewezen door de havenmeester.
          Gedurende deze periode is geen havengeld en toeristenbelasting verschuldigd.
          
In voorkomende gevallen kan in overleg met de havenmeester - in de week voorafgaand aan en de week
          volgend op het evenement - ligplaats gekozen worden.
          Gedurende deze perioden is wel havengeld en toeristenbelasting verschuldigd.

10*.    RADIOCOMMUNICATIE

          Tijdens het wedstrijdzeilen mag een schip noch radiosignalen uitzenden, noch radioberichten ontvangen
          die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen.
          Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.
          De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.

11*.    PRIJZEN

11.1    Per dagklassement worden prijzen uitgereikt: 

           Tot en met 4 deelnemers:              1 prijs.

           Van 5 tot en met 8 deelnemers:     2 prijzen.

           Vanaf 9 deelnemers:                     3 prijzen.

11.2    Vanaf twaalf deelnemers in het eindklassement van een klasse worden drie prijzen uitgereikt. 

           De schipper van de botter of kwak met het beste eindresultaat in de Botter/Kwakken-klasse
           verwerft de titel “Nederlands Kampioen Zeilende Visserij Botters 2018” en verkrijgt de blauwe
           kampioenswimpel.                   
   
           De schipper van het visserijvaartuig met het beste eindresultaat in de overige visserijvaartuigen-klasse
           verwerft de titel “Nederlands Kampioen Zeilende Visserij Visserijvaartuigen 2018” en verkrijgt de blauwe
           kampioenswimpel.  


11.3    De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de kade van de haven van Volendam,
           nadat de uitslagen op zondag 14 oktober bij de organisatie bekend zijn.    

12*.    AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

          Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. 

          De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade,
          persoonlijk letsel of dood - veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

13*.    VERZEKERING

           Elk deelnemend schip moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag
          van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

14*.    OVERIGE INFORMATIE

          logoVBBnieuw.jpg
          Inschrijving:
         
 Sluiting van de inschrijving is 5 oktober 2018 om 24:00u.
         

          Inschrijving kan via het formulier op deze website onderaan de pagina.       


          e-mail:       startschip@live.nl

          telefoon:    06 49 11 77 35


          Het inschrijfgeld ad. €50,--  dient onder vermelding van “NK Zeilende Visserij” en het visserijnummer
          te worden gestort op: rekening NL74INGB0002658137
          t.n.v. Vereniging Botter Behoud
          onder vermelding van NK Zeilende Visserij en het visserijkenmerk van het deelnemende schip

.

          Organisatie:   
          De organisatie berust bij de wedstrijdleiding van het VBB  en
          Stichting Omnisport Nederland.


          Informatie:    www.nkzeilendevisserij.nl          De besturen van VBB en Stichting Omnisport Nederland nodigen u van harte uit
          u in te schrijven voor dit spectaculaire, schitterende evenement!

                              ++++++++++++++++

Algemene informatie:

Plaats van de wedstrijden:   Volendam

Wedstrijdwater:                  Markermeer

Wedstrijdcommissie:           Leo de Jong (wedstrijdleider)
                                         Jan Ten Hove (uitslag verwerking)


Protestcommissie:               Evert de Graaf (Voorzitter)

logoVBBnieuw.jpgPDF: te downloaden voor alle info inclusief inschrijfformulier

Aankondiging_Kampioenschap zeilende visserij2014.pdf
Wedstrijdgebied kampioenschap Botters en overige zeilende visserijschepen

wedstrijdgebied.jpgHieronder vindt u het digitale inschrijfformulier.

 

CB-power-logo.jpg       LogoKorpadiSign.jpg   


Welkom op het N.K. Zeilende Visserij editie nr 4 - 2017.
Dankzij deze sponsoren:

* Combined Business Partners,

* KorpadiSign en

* de Gemeente Edam/Volendam

bent u voor deze editie géén inschrijfgeld verschuldigd.

 

 

 Nederlands Kampioenschap Botterzeilen Bedrijven (N.K.B.B.)

Deelname met 2 personen per bedrijf aan het Nederlands Kampioenschap Botterzeilen Bedrijven (N.K.B.B.) vanuit de haven van Spakenburg, inclusief catering.
U vaart met 5 collega bedrijven aan boord van een authentieke Botter een wedstrijd. Op het snelste schip wordt na aankomst in de haven - d.m.v. fok hijsen -  bepaald welk bedrijf kampioen wordt. De kampioen krijgt desgewenst de wisseltrofee uitgereikt op het eigen bedrijf , dit in combinatie met de nodige publiciteit.

Sponsoring van het Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij ( N.K.Z.V.)

Deze prestigieuze wedstrijd heeft voor de bemanning van de schepen niet alleen een snelheidsaspect als ook een visonderdeel. (dobbervissen) 
De dobbers zijn gerelateerd aan prijzen en tijdwinst.
Op het NKZV wordt uw bedrijfsnaam (logo) vermeld in alle publieksuitingen, zoals o.m. het mededelingenbord op de haven en social media.
Van deze wedstrijd wordt een filmverslag gemaakt voor de sociale media.
De schepen zijn hier dan live te volgen..

Kosten partnership Schokland / Lely € 1100 per jaar ex BTW - bij een driejarige overeenkomst.
Hiervoor ontvangt u van Stichting Omnisport Nederland (organisator NKZV) een nota sponsoring waardoor het gehele bedrag aftrekbaar is.

Bovenstaand pakket is uit te breiden met 
Sponsoring Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij Individueel      (N.K.Z.V.I.)

Het NKZVI is een zeilwedstrijd voor individuele personen.
Er gaan 12 deelnemers op een botter. 

Er zijn minimaal 6 deelnemende botters: max.72 deelnemers.
De opvarenden van de winnende botter gaan na aankomst in de haven fok hijsen, wie de fok het snelst (èn op de juiste wijze) heeft gehesen en belegd is de individuele Nederlands Kampioen.
Als sponsor wordt u vermeld op alle publieksuitingen, inclusief de sociale media en op het sponsorbord.
Bovendien mag u 2 personen laten meedoen met deze wedstrijd (inclusief catering).
De prijs van deze uitbreiding is € 300 ex BTW

Sponsoring van de ZUIDERZEE KAMP

De ZuiderzeeKamp is een Botterzeilwedstrijd tussen schepen uit voormalige Zuiderzee vissershavens: Huizen, Bunschoten-Spakenburg, Harderwijk en Elburg.
Bij deze wedstrijd wordt in “span” gevaren waarbij het gemiddelde van het deelnemende Span uitmaakt wie de winnaar is van de wisselprijs: Het Anker. Als sponsor wordt u vermeld op alle publieksuitingen inclusief de sociale media en op het sponsorbord. Bovendien kunt u met 2 personen deze wedstrijd vanaf het water bekijken op het gastenschip
De prijs van deze aanvulling bedraagt € 400,00 ex BTW.

Alle aanvullingen zijn ook afzonderlijk af te nemen:
N.K.Z.V.I.: €  450 ex BTW
ZUIDERZEEKAMP: € 550 ex BTW

Stichting Omnisport Nederland
Postbus 1100
7301 BJ Apeldoorn
06-51413031
jan.tenhove@hetnet.nl