NK Zeilende Visserij

 


Open Nederlands Kampioenschap

Zeilende Visserij

Voor botters en overige zeilende visserijvaartuigen

georganiseerd door

Vereniging Botterbehoud

en

Stichting Omnisport

op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016

vanuit Volendam


Welkom op het N.K. Zeilende Visserij editie nr 3 - 2016.
Dankzij de sponsoren:
Combined Business Partners
KorpadiSign en
de Gemeente Edam/Volendam
bent u voor deze editie geen inschrijfgeld verschuldigd.

PROGRAMMA

Vrijdag 30-09
Vanaf 17.00 tot 18.00 uur, het wedstrijdreglement en dobbers halen bij startschip Het Wakend Oog, tevens ontvangst en aankoop buffet bonnen ( € 15,00 p.p. de eerste 2 zijn gratis).

Zaterdag 01-10
09:30u - Palaver onder de Visafslag
10:50u - 1e startsein ochtend/ baan wedstrijd
13:50u - 1e startsein middag/ baan en dobber vissen wedstrijd
18:00u - prijsuitreiking 1e wedstrijddag
18:30u - aanvang schippersmaaltijd

Zondag 02-10
09:30u - Palaver onder de Visafslag
10:50u - 1e startsein ochtend/dobber wedstrijd
13:30u - prijsuitreiking of reserve wedstrijd.
 


 

 

DSC03062.jpg

Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij 2016.

Uitslag:

N.K.Zeilende Visserij 2016 zaterdag 01-10-2016 na twee wedstrijden, waarvan de laatste met uitzetten en opvissen van jonen en blokjes.

1e  WON 119 - Lemmeraak
2e  HN 3        - Botter
3e  BU 20      - Botter
4e  EB 1        - Botter
5e  HZ 108    - Botter
6e  VD 241    - Volendammer Kwak
7e  HZ 92      - Bbotter

Einduitslag (na drie gevaren wedstrijden over twee dagen, waarvan de tweede en de derde wedstrijd met uitzetten en opvissen van jonen en blokjes.)

1e  WON 119 = Nederlands Kampioen Zeilende Visserij 2016!
2e  BU 20
3e  HN3
4e  EB 1
5e  HZ 108
6e  VD 241
7e  HZ92

Prijsuitreiking
De uitreiking van de wisseltrofee (de antieke joon uit Elburg), de kampioenswimpel en de fles Korenwijn werd verricht door de burgemeester van Edam/Volendam dhr. W. M. F. J. Van Beek.

Na de prijsuitreiking lieten de deelnemers unaniem aan het comité weten volgend jaar terug te willen komen, dus heeft het iets mee gekregen om te overdenken: hoe, wat en wanneer.
Het weer werkte volop mee om er een heroïsche strijd van te maken, want de ene forse bui werd opgevolgd door de volgende, soms gepaard met veel wind, soms zelfs met bijna helemaal geen wind....
Toch - of misschien ook wel juist daardoor - waren het voor iedereen geweldige wedstrijddagen met veel sportiviteit, zeilplezier en gezelligheid (dit laatste zowel aan boord van de schepen, als wel in de Afslag en op de wal.)

foto's

NK Zeilende Visserij 2016 - dag 1 - door Marian Erkelens Korpádi

NK Zeilende Visserij 2016 - dag 2 - door Marian Erkelens Korpádi

NK Zeilende Visserij 2015 dag 1 - door Ruud Schaap.

NK Zeilende Visserij 2015 - dag 2 - door Marian Erkelens Korpádi


NK Zeilende Visserij 2014 - dag 1.

NK Zeilende Visserij 2014 - dag 2.DSC07499.jpg

logoVBBnieuw.jpg

Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij

Voor botters en overige zeilende visserijvaartuigen
georganiseerd door Vereniging Botter Behoud en Stichting Omnisport Nederland
op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 20161*.    DE REGELS

1.1   De wedstrijden worden gezeild onder BPR.
1.2   Naast fok en grootzeil, mogen uitsluitend als bijzeil
        een kluiver of jager en een broodwinner worden gevoerd. 

        Halfwinder en waterzeilen mogen NIET worden gevoerd.

        Evenmin mogen niet-traditionele zeilen - zoals als spinakers en gen-akers - worden gevoerd.
        
2*.    DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1    De wedstrijd is uitgeschreven voor botters, kwakken en overige zeilende visserijvaartuigen

2.2    Deelnamegerechtigde schepen kunnen inschrijven door het aangehechte inschrijfformulier (PDF
         te downloaden onderaan deze pagina))in te vullen en
         vóór 26 september op te sturen naar het wedstrijdsecretariaat of
         door middel van inschrijving
         uiterlijk 28 september via de website: www.nkzeilendevisserij.nl


3*.    INSCHRIJFGELD

3.1    Het inschrijfgeld incl. liggelden en toeristenbelasting van donderdag 29 september tot en met zondag 2 oktober
         17:00u bedraagt: € 50,-- per deelnemend schip. Dit keer ook incl. 2 (!) schippersmaaltijden.
         Bijzonder: C.B.P. (= Combined Business Power) sponsort het inschrijfgeld voor de eerste 10 inschrijvers!

         Het verschuldigde inschrijfgeld moet uiterlijk 28 september zijn voldaan.


4*.    PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

4.1    Registratie: donderdag 29 september van 17:00u tot 18:00u in het wedstrijdbureau.
         Het wedstrijdbureau is aan boord van het startschip 'Het Wakend Oog' afgemeerd in de haven van Volendam.

4.2    Data van de wedstrijden:

         Datum                botters en kwakken                overige visserijvaartuigen
       
          1 oktober        2 korte baan wedstrijden        2 korte baan wedstrijden
          2 oktober        2 korte baanwedstrijden         2 korte baan wedstrijden

4.3   De tweede wedstrijd op alle dagen in beide startgroepen is een zogenaamde dobberwedstrijd, waarbij
        de deelnemers tijdens de wedstrijd dobbers moeten uitzetten en binnenhalen.
        Bij deze dobbers dienen de deelnemers eigen staken als markering van het begin en einde van het uitzetpad
        uit te zetten.
        De dobbers worden uitgereikt bij de registratie op donderdag.
        De staken dienen de deelnemers zelf mee te nemen en moeten traditioneel zijn uitgevoerd.
        Op de staken moet het visserijkenmerk van het deelnemende schip zijn aangebracht

4.4   De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd iedere dag is 11:00u.

5*.   WEDSTRIJDBEPALINGEN

        De conceptwedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 28 september op de website:
        www.nkzeilendevisserij.nl

6*.   LOCATIE

6.1   Aanhangsel A toont de plaats van het wedstrijdgebied. 

        Het startgebied bevindt zich voor de haven van Volendam.
        
Uiterlijk om 09:00u op de dag van de wedstrijd(en) wordt op het officiële mededelingenbord
        het startgebied bekend gemaakt.
        Het mededelingenbord is geplaatst bij het wedstrijdbureau.

7*.  BANEN

       Vier soorten banen kunnen worden uitgelegd:
           Up-Downwind baan met gebruikmaking van zogenaamde bovenwindse uitgelegde merktekens
              en benedenwindse poorten.
           Driehoeksbaan met uitgelegde merktekens.
           Trapezoïdebanen met uitgelegde merktekens.
           Rond bekende boeien en/of uitgelegde merktekens.

8*.    SCOREN

8.1    Voor het klassement wordt het lagen punten systeem gehanteerd.

8.2    45 minuten nadat het eerste schip van een startgroep is gefinisht, sluit de finish voor deze startgroep.
        Alle nog niet gefinishte schepen krijgen dan de score DNF.
        Het aantal punten dat wordt toegekend aan de schepen met de score DNF bedraagt de score van
        het laatst gefinishte schip vermeerderd met 1 punt.

8.3    Drie wedstrijden moeten zijn voltooid om het kampioenschap geldig te maken.

8.4    (a) De seriescore van een boot is het totaal van zijn wedstrijdscores.
         (b) In het geval van de dobberwedstrijden zal bij elke niet binnengehaalde dobber en/of eigen staak
         10 minuten zeiltijd worden opgeteld.

9*.     LIGPLAATSEN

         
          Alle deelnemende schepen kunnen meren in de haven van Volendam van donderdag 29 september
          tot en met zondag 2 oktober.

          Ligplaatsen worden toegewezen door de havenmeester.
          Gedurende deze periode is geen havengeld en toeristenbelasting verschuldigd.
          
In voorkomende gevallen kan in overleg met de havenmeester - in de week voorafgaand aan en de week
          volgend op het evenement - ligplaats gekozen worden.
          Gedurende deze perioden is wel havengeld en toeristenbelasting verschuldigd.

10*.    RADIOCOMMUNICATIE

          Tijdens het wedstrijdzeilen mag een schip noch radiosignalen uitzenden, noch radioberichten ontvangen
          die niet beschikbaar zijn voor alle boten, behalve in noodgevallen.
          Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.
          De marifoon wordt alleen gebruikt voor veiligheidscommunicatie.

11*.    PRIJZEN

11.1    Per dagklassement worden prijzen uitgereikt: 

           Tot en met 4 deelnemers:              1 prijs.

           Van 5 tot en met 8 deelnemers:     2 prijzen.

           Vanaf 9 deelnemers:                     3 prijzen.

11.2    Vanaf twaalf deelnemers in het eindklassement van een klasse worden drie prijzen uitgereikt. 

           De schipper van de botter of kwak met het beste eindresultaat in de Botter/Kwakken-klasse
           verwerft de titel “Nederlands Kampioen Zeilende Visserij Botters 2015” en verkrijgt de blauwe                 kampioenswimpel.
   
           De schipper van het visserijvaartuig met het beste eindresultaat in de overige visserijvaartuigen-klasse
           verwerft de titel “Nederlands Kampioen Zeilende Visserij Visserijvaartuigen 2015” en verkrijgt de blauwe
           kampioenswimpel.  


11.3    De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de kade van de haven van Volendam,
           nadat de uitslagen op zondag 2 oktober bij de organisatie bekend zijn.    

12*.    AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

          Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. 

          De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade,
          persoonlijk letsel of dood - veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

13*.    VERZEKERING

           Elk deelnemend schip moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag
          van € 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

14*.    OVERIGE INFORMATIE

          logoVBBnieuw.jpg
          Inschrijving:
         
 Sluiting van de inschrijving is 29 september 2016 om 24:00u.
          Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier (per post)
          verzenden naar:      
         
          Wedstrijdsecretariaat Zeilende Visserij
       
          Naarderstraat 32
          1271 CE Huizen

          Inschrijving kan ook geschieden via het formulier op deze website onderaan de pagina.       


          e-mail:       startschip@live.nl

          telefoon:    06 49 11 77 35


          Het inschrijfgeld ad. €50,--  dient onder vermelding van “NK Zeilende Visserij” en het visserijnummer
          te worden gestort op: rekening NL74INGB0002658137
          t.n.v. Vereniging Botter Behoud
          onder vermelding van NK Zeilende Visserij en het visserijkenmerk van het deelnemende schip

.

          Organisatie:   
          De organisatie berust bij de wedstrijdleiding van het VBB  en
          Stichting Omnisport Nederland.


          Informatie:    www.nkzeilendevisserij.nl          De besturen van VBB en Stichting Omnisport Nederland nodigen u van harte uit
          u in te schrijven voor dit spectaculaire, schitterende evenement!

                              ++++++++++++++++

Algemene informatie:

Plaats van de wedstrijden:   Volendam

Wedstrijdwater:                  Markermeer

Wedstrijdcommissie:           Leo de Jong (wedstrijdleider)
                                         Ruud Schaap
                                         Jan Ten Hove (uitslag verwerking)


Protestcommissie:               Evert de Graaf (Voorzitter)

logoVBBnieuw.jpgPDF: te downloaden voor alle info inclusief inschrijfformulier

Aankondiging_Kampioenschap zeilende visserij2014.pdf
Wedstrijdgebied kampioenschap Botters en overige zeilende visserijschepen

wedstrijdgebied.jpgHieronder vindt u het digitale inschrijfformulier.

 

CB-power-logo.jpg   logo-eoc.png  Green Purchase logo.jpg  LogoKorpadiSign.jpg   


Welkom op het N.K. Zeilende Visserij editie nr 3 - 2016.
Dankzij bovenstaande sponsoren:

Combined Business Partners

KorpadiSign en

de Gemeente Edam/Volendam

bent u voor deze editie geen inschrijfgeld verschuldigd.